سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سیدمحسن هاشمی – دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار

چکیده:

انسان به عنوان عامل هوشمنددرمسائل روزمره ای که برایش پیش می آید با استفاده از تکنیک های جستجو اقدام به یافتن راه حلی برای مساله می کنددرحالت کلی دوروش جستجوی آگاهانه و جستجوی ناآگاهانه وجود دارند که شاید این تصویر به وجود آید که جستجوی آگاهانه بهتر از جستجوی ناآگاهانه می باشد اما چنین تصویری را نمی توان قطعات درست تلقی کرد چرا که در صورت ناآگاهانه بودن ماهیت مساله چاره ای جز جستجوی ناآگاهانه نخواهیم داشت همچنین سریعتر بودن جستجوی آگاهانه نسبت به جستجوی ناآگاهانه نیز بستگی به شرایط مساله خواهد داشت و موارد بسیارزیادی میت وان یافت که درآن جستجوی ناآگاهانه سریعتر از جستجوی آگاهانه ما را به جواب مساله می رساند درهوش مصنوعی میتوان روشهای مختلف جستجو را با محاسبات آماری مقایسه نمود و درصورت امکان بهبود بخشیددراین مقاله به بررسی جستجوی فرامکاشفه ای پرتومحلی پرداخته شده و سعی شده است تا با اضافه کردن پارامترهای کمکی نتیجه بهتری گرفته شود نکته مهم این است که درهوش مصنوعی هیچ چیز را نمی توان قطعی تصور کرد.