سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر نوروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

معدن حاجی آباد محلات از معادن غنی سنگ تزئینی تراورتن در ایران می باشد. مشکل اصلی این معدن خردشدگی سنگ ناشی از وجود درزه ها است، بطوریکه پس از انداختن بلوک بریده شده، نسبت بلوک قابل بار به بلوک بریده شده، در اکثر کارگاهها پایین می باشد. در این مطالعه سعی بر آن بوده است تا با بررسی نقش ناپیوستگی ها در انتخاب جهت پیشروی سینه کارمعادن، درک صحیح و تصویر درستی از موقعیت فضائی درزه ها فراهم گردیده و به کمک آن جهت بهینه استخراج در سینه کارهای معدن تعیین گردد. در همین راستا در سینه کارهای محدوده شماره ۸ معدن تراورتن حاجی آباد، شیب و امتداد لایه ها و درزه ها توسط کمپاس اندازه گیری گردیده و پس از رسم نمودار گل سرخ و تعیین موقعیت فضائی درزه ها ، جهت های پیشروی در سینه کارهای معدن مذکور مورد بررسی و تجزیه وتحلیل دوباره قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده ،جهت بهینه پیشروی سینه کار شمارهB8در جهت N65W و سینه کار A8-2 در جهت N165E می باشد.