سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش تجربه های پژوهشی فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدصادق صادقیان – دکترای Ph.D مدیریت منابع آب
علی حیدری – دکترای Ph.D مدیریت منابع آب
محمدرضا باقری – کارشناسی ارشد منابع اب
محمدرضا نیک فال – کارشناسی ارشد منابع اب

چکیده:

در مقاله حاضر یک مدل بهینه سازی برای تعیین حجم بهینه کنترل سیل سیستم مخازن رودخانه های دز و کارون با استفاده از مفهوم حجم کنترل سیل معادل تهیه و با نرم افزار LINGO8 حل شده است. در این مدل روابط غیرخطی تولید انرژی و حجم- ارتفاع مخازن با روش خطی سازی به روش توصیه شده توسط لاکس به روابط خطی تبدیل شد. نتایج نشان داد که به علت تداخل نسبی فصل سیلابی با فصل کشاورزی، در شروع فصل سیلابی مخازن پایین دست وظیفه عمده کنترل سیل را به عهده خواهند داشت و مخازن بالادست برای اهداف برقابی بهره برداری خواهند شد، ولی در خاتمه فصل سیلابی به علت نیاز به ذخیره آب در مخازن پایین دست برای تأمین نیاز آبیاری در فصل تابستان، حجم کنترل سیل مخازن پایین دست کاسته شده و به حجم کنترل سیل مخازن بالادست افزوده می شود.