سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلال الدین دلالت پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در صورت پیاده شدن فلسفه بهینهسازی در بخش حفاری چاهها که پرهزینهترین بخش بالادستی صنعت نفت است، میتوان به میزان قابل توجهی هزینه استخراج نفت را کاهش داد. برای اثبات اثرات مثبت بهینهسازی بر مخارج حفاری یک میدان واقع در خلیج فارس انتخاب شد. سپس پارامترهای موثر بر بهینه سازی ومدل های نرخ نفوذ و روش های بهینه سازی مورد مطالعه قرار گرفت. آنگاه در این میدان ابتدا اطلاعات حفاری مربوط به چاههای قبلی جمعآوری و دسته بندی شد سپس با تجزیه وتحلیل این اطلاعات با استفاده از روش Young و Bourgoyne مقادیر ضرائب محلی و شرایط عملیاتی بهینه برای ترکیب هر سرمته و سازند تعیین گردید با استفاده از این مقادیر بهینه ، نرخ نفوذ بهینه بدست آمد. در نتیجه این تحقیق نشان داد که نرخ نفوذ بهینه باعث کاهش زمان حفاری و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه حفاری می شود.