سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل برادران سید – مدرس و مشاور حفاری

چکیده:

بهینه سازی حفاری به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که با توجه به فن اوری و شرایط موجود در هر ناحیه ای حفاری، جهت کاهش هزینه هر متر از چاه و رسانیدن آن به کمترین حد ممکن صورت میپذیرد این شیوه نخستین بار در سال ۱۹۶۷ به صنعت حفاری معرفی و بلافاصله در بیشتر کشورهای نفت خیز مرسوم و موجب افزایش باردهی شد.
مقاله حاضر گزارش گونه ای ایست از کاربرد شیوه های بهینه سازی حفاری درچاه های عمیق اکتشافی کشور در طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ که با هدف اشاعه روش فوق، جلب توجه دست اندرکاران حفاری به اثرات سودمند آن و تبدیل حفاری سنتی مبتنی بر تجربه شخصی به حفاری علمی به نخستین همایش علمی، تخصصی حفاری در معادن تقدیم می شود.