سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد یمانی نجف ابادی – شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

چکیده:

با توجه به تشکیل شرکتهای توزیع نیروی برق استانی برنامه ریزی برای بهینه سازی بخش توزیع و ایجاد اصلاحات بنیادی و اساسی در واحدهای مختلف این بخش از صنعت برق کشور امری است ضروری و اجتناب ناپذیر که می بایست توسط متخصصان و صاحبنطران امر تحقق یابد. در این میان واحد خدمات مشترکین شرکت های توزیع به جهت گستردگی محدوده فعالیت، تراکم و تنوع متقاضیان برق و همچنین تعدد شیوه های برق رسانیدارای ویزگی خاص می باششد. بعلاوه از آنجا که این واحد مسئولیت مهم اجرا برنامه ها و سیاست های فروش انرژی و تحصیل درآمد و ایجاد روابط معقول و عادلانه بین شرکت و مشترکین را عهده دار می باشد. لذا برای پیشگیری از برخی زیانها بویژه- زیانهای مالی و برطرف نمودن نابسامانی های موجود، تجدید سازمان و تقویت این واحد امری است ضروری و لازم در جهت ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه ها. بدیهی است که ایجاد چنین تعادلی نه تنها شرکت های جدید التاسیس توزیع را از خطر ناکامی حفظ خواهد کرد بلکه موجبات پیشرفت آنها را بیش از پیش فراهم خواهد نمود. در این مقاله روشهای بهینه سازی خدمات مشترکین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.