سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کیهانی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
بهروز حسنی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد حاج محمدیان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

خرپای پل یکی از مهمترین خرپاهای رایج می باشد. علیرغم تحقیقات فراوان در زمینه بهینه سازی خرپاها، توجه کمتری نسبت به بهینه سازی این نوع سازه ها تحت عبور بار متحرک صورت گرفته است. در این مقاله مقاطع اعضای خرپای پل با در نظر گرفتن ضوابط آیین نامه ای و تحت اثر چند نوع بار متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه می گردند. همچنین با توجه به شیوه بارگذاری متحرک در این مقاله و وجود حالت های بارگذاری مختلف بر روی خرپا، دو روش برای تعیین میزان نقض محدودیت ها در نظر گرفته شده است، که در پایان نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر مقایسه می گردند.