سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا یوسف ثانی – مربی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد کاشفی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا سلطانمحمدی – کارشناس متالورژی صنعتی
رضا قربانی – کارشناس متالورژی صنعتی

چکیده:

در تحقیق حاضر که برروی الیاژ LM22(BS1490 انجام گرفت نمونه هایی در قالبهای مسی و چدنی با سرعتهای متفاوتی سرد شدند و سپس تحت عملیات محلولی و پیرسازی قرار گرفتند نتایج تحقیق نشان داد که در سرعتهای بالا تر سرد شدن افزون بر به دست آوردن ساختار ظریف تر خواص مکانیکی مطلوب تر قابلیت عملیات حرارتی پذیری نیز افزایش می یابد. گفتنی است در سرعتهای بالاتر سرد شدن نتایج مطلوب با زمان های کمتر عملیات محلولی به دست آمدند. همچنین مشخص شد که باعملیات حرارتی می توان استحکام نهایی را تا ۳۰% و ازدیاد طول را تا ۵۸% افزایش داد.