سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواددانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
انیس قادر نمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق فولاد ۱٫۷۲۲۷Dیا۴۲CrMoS4 استاندارد DIN بصورت سریع سرد و بازپخت شده مورد استفاده قرارگرفت. دراین فولادها به منظور بهبود قابلیت ماشینکاری تا مقدار ۰/۰۳۵ درصدگوگرد اضافه میشود وجودگوگرد دراین فولادها باعث افت مقاومت به ضربه و داکتیلیتی می شود از طرف دیگر علاوه بر گوگرد با توجه به پروسه ساخت این فولادها انواع ناخالصی های مضر ازقبیل مس و قلع دراین فولاد وجود دارد که این عنصار نیز به علت تشکیل ترکیبات یوتکتوئید با نقطه ذوب پایین و جدایش در مرز دانه ها باعث کاهش خواص مکانیکی می شوند هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر این عناصر روی مقاومت ضربه ای و مشخص کردن نسبت مناسب منگنز به گوگرد و همچنین تعیین مقداری ازمس و قلع که کمترین اثر را روی خواص ضربه ای ایجا د کنند می باشد. به این منظور بعد از تولید فولاد با نسبتهای مختلف عناصر ناخالصی تستهای کشش، ضربه و شکست نگاری روی نمونه ها انجام شد و مشخص گردید که در نسبت گوگرد به منگنز بیشتر از ۲۲ و مقادیر۱۰Sn+cu کمتراز ۰/۳۵ خواص مکانیکی در حد استاندارد حاصل می گردد.