سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بزرگ نزاد نو بیجاری – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد
میکائیل عیسی خانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد
فرزانه فرهنگ مهر – دانشجوی دوره دکتری
محسن آشورزاده – دانشیار

چکیده:

یکی از مشکلات ساختاری فولاد میکرو آلیاژی، بروز پدیده ی باندینگ در حین عملیات نورد گرم در آن ها می باشد. این پدیده به دلیل جهت دار بودن اعمال نیرو و تغییر شکل، در جهت نورد بوجود می آید، که باعث جهت دار شدن و در برخی موارد، کاهش خواص مکانیکی در این فولادها می گردد.هدف از انجام این پژوهش، حذف این پدیده به منظور دستیابی به خواص مکانیکی غیر جهت دار می باشد. برای این منظور، نمونه های با ابعاد ۱۲ ۱۵ ۲۰ میلیمتر از فولاد نورد شده میکرو آلیاژی API-X70 که دارای مقدار متنابهی باندینگ در ساختار اولیه بودند، تحت عملیات حرارتی نرمالیزه در دماهای ۹۲۵، ۹۴۰، ۹۸۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد و زمان های ۱۵۰ و ۱۹۰ دقیقه قرار گرفتند. سپس ساختار این نمونه ها به وسیله ی میکروسکوپ نوری بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که انجام عملیات نرمالیزه در دمای ۹۴۰ درجه ی سانتی گراد به مدت ۱۹۰ دقیقه، منجر به حذف کامل باندینگ می شود. برای بررسی تأثیر سیکل اعمالی بر خواص مکانیکی نمونه ها، آزمایش های کشش، مقاومت به ضربه و سختی سنجی انجام گردید. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که خواص مکانیکی این آلیاژ با اعمال سیکل عملیات حرارتی نرمالیزه، غیر جهت دار شده و با وجود کاهش استحکام، چقرمگی آن به طور قابل توجهی افزایش می یابد