سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دکتر حمید گرمابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر
فاطمه دمرچلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

در این تحقیق شبکه ای کردن شیمیایی فومهای PVC نرم توسط عامل سیلانی و تأثیر پارامترهای فرمولاسیونی و فرایندی بر روی خواص مکانیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی عوامل فوق و با هدف بهینه سازی خواص، ٨ پارامتر مختلف شامل میزان عامل شبکه ای کننده، کاتالیزور، دمای غوطه وری، زمان غوطه وری، نوع پایدارکننده حرارتی، میزان نرم کننده، زمان قالب گیری و میزان عامل پف‌زا انتخاب شده و با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی مورد بررسی قرار گرفتند. پاسخ مورد مطالعه، استحکام کششی در دمای بالا انتخاب گردید و نتایج با استفاده از نرم افزار Design Expert تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان اهمیت پارامتر های فوق در تعیین خواص مکانیکی و مقادیر بهینه آنها تعیین گردید.