سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضا ایزدپناه – عضو هیئت علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر رضا انصاری دزفولی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا ادب آوازه – کارشناسی مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فولاد های آستنیتی زنگ نزن از جمله مهمترین فولاد های پر آلیاژ بوده که برای سخت کردن قطعات و تجهیزات نفت، صنایع دریائی صنایع غذائی و در قطعاتی که تحت خوردگی شدید در تماس با اسیدها می باشند، کاربرد دارند. تغییرات ریز ساختاری که در منطقه (Heat Affected Zoan) HAZ برای قطعه فولاد آستینی ضد زنگ تحت جوشکاری اتفاق می افتد، استحکام، چقرمگی و مقاومت به خوردگی فولاد را کاهش می دهد. مشکلات اصلی فولادهای زنگ نزن در منطقه HAZ به صورت رشد بی رویه دانه، پدیده حساسیت و رسوب ترکیبات بین فلزی طبقه بندی می شود. ماهیت HAZ و مشکلاتی که در این منطقه رخ می دهد به خوانواده فولاد و خواص جوشکاری بستگی دارد. در مقاله حاضر ابتدا به توزیع دما در ناحیه HAZ برای جوشکاری چند مرحله ای و با استفاده از روش حل دقیق می پردازیم. سپس توزیع درجه حرارت را برای جوشکاری دو مرحله ای با فاصله زمانی ۸۰ ثانیه و جوشکاری سه مرحله ای با فاصله زمانی ۲۰ ثانیه رسم می نمائیم و بر روی زمان مناسب برای بدست آوردن خواص ساختاری بهینه بحث خواهیم کرد. مقایسه نتایج توزیع دمای بدست آمده با سایر منابع، از انطباق دقیقی برخوردار می باشد.