سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن حامدی – استادیار دانشکده فنی
مهدی بی سپار – تولید دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید

چکیده:

وجود روابط پیچیده و غیر خطی و تعدد پارامترهای موثر در فرآیند تزریق پلاستیک، پیش بینی رفتار مذاب در هنگام تزریق و در نتیجه پیش بینی مغایرتهای ابعادی بین قطعه تولید شده و قطعه طراحی شده را دشوار ساخته است. از سوی دیگر برای باقیماندن در بازار رقابتی قطعه سازی، رسیدن به سطح خرابی ۳ عدد در یک میلیون به یک الزام تبدیل شده است. برای دستیابی به این امر شناخت عوامل موثر در انقباض ابعادی قطعات بسیار سودمند است. در این مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بدست آوردن رابطه های غیر خطی فرآیند تزریق پلاستیک و تاثیر آن در پدیده انقباض و ایجاد مغایرت ابعادی مورد بررسی قرار گرفته است. با مشخص شدن این دسته از روابط و با استفاده از بهینه سازی پارامترها توسط الگوریتمهای ژنتیک می توان مغایرتهای ابعادی را به حداقل رسانید.