سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدکریم شفقی اصل – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، صنایع غذایی
نقی مالوفی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، صنایع غذایی
گلین تقوی – فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی، صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

ترکیبات پوست سبز پسته از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است و دارای خواصی است که می توان در آن در صنایع رنگرزی و صنایع دارویی استفاده کرد. در این تحقیق، استخراج ترکیبات پوست سبز پسته بررسی شده است و پارامترهای مهمی همچون دما، زمان و فشار در این روش بررسی و بهینه سازی شده است. نتایج آزمایش ها، نشان می دهد که ترکیبات پوست سبز پسته به روش استخراج با سیال فوق بحرانی ۲ CO ، در دمای ۱۰۰˚C و در فشار ۵۰۰ کیلوگرم نیرو بر سانتی مربع در مدت زمان ۶۰ دقیقه بالاترین راندمان را دارد.