سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدکریم شفقی اصل – اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی،
نقی مالوفی –
گلین تقوی –

چکیده:

ترکیبات پوست سبز پسته از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است و دارای خواصی است که می توان در آن در صنایع رنگرزی و صنایع دارویی استفاده کرد. در این تحقیق، استخراج ترکیبات پوست سبز پسته بررسی شده است و پارامترهای مهمی همچون دما، زمان و فشار در این روش بررسیو بهینه سازی شده است. نتایج آزمایش ها، نشان می دهد که ترکیبات پوست سبز پسته به روش استخراج با سیال فوق بحرانی CO2 ، در دمای Co100 و در فشار ۵۰۰ کیلوگرم نیرو بر سانتی مربع در مدت زمان ۶۰ دقیقه بالاترین راندمان را دارد.