سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق یونسلو – کارشناس شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و کارشناس ارشد عمران آب از دانشگاه پ

چکیده:

کنترل هوشمند فشار، تکنیکی پیشرفته برای کنترل نشت، کاهش مصرف، کاهش تلفات و هدر روی آب و پایین آوردن تعداد شکستگی و خرابی در شبکه های توزیع می باشد. و کاهش فشار آب سیستم های توزیع آب شهری حتی در صورت عدم وجود نشت یا شکستگی ، یک عاملبسیار مهم و عمده در صرفه جویی و ذخیره سازی (مدیریت مصرف) می باشد. سیستم های سنتی کنترل فشار عمدتا با شیرهای فشار شکن با خروجی فشار ثابت متکی می باشند، و از انمجای که فشار در شبکه های توزیع آب تابعی از مصرف مشترکان بوده و این مصرف نیز تابعی از ساعات روز می باشد، به همین دلیل عمدتا در نیمه شب فشارغیر لازمی به شبکه تحمیل می گردد که باعث افزایش نشت زمینه و خرابی و شکست در لوله ها خواهد شد علاوه بر ا ین دامنه نوسانات فشار بین سطح حداقل و سطح – حداکثر در این شرایط باعث خستگی شبکه و افزایش احتمال تعداد شکست، هزینه تعمیرات و مصرف بالاتر آب و هدر رفت آب در آن میگردد. عموما خروجی شیرهای فشار شکن، برای تامین فشار در ساعات اوج مصرف تنظیم می گردد طبق بررسیهای صورت گرفته فشار در شبکه های توزیع به صورت طبیعی بیانگر کاهش فشار در روزو افزایش فشاردر شب است. بطوریکه می توان با تعدیل فشار و با تنظیمات و تغییر مداوم فشارخروجی شیرهای فشار شکن ضمن پایین آوردن فشار متوسط در نیمه های شب، زمانی که مصرف درحداقل مقدار خود باشد و بالا بردن فشار در ساعات اوج مصرف گردد.
شبکه های توزیع آب بایستی به اندازه ایدارای فشار باشند که توانایی خدمت دهی به مشترکین را در ۲۴ ساعت شبانه روز داشته باشند ضمنا فشار پایین در شبکه نیز باعث پدید آمدن خطا در سیستم های اندازه گیری (کنتورها) می شو لذا شناخت شبکه و تنظیم فشار در حد استاندارد از عواغمل بسیار موثر در کاهش تلفات و مدیریت مصرف مشترکین و کاهش حوادث و اتفاقات می باشند مدیریت فشار نیازمند تجزیه و تحلیل جزئیات و اطلاعات شبکه می باشد تا مطمئن شویم که سطح خدمات ارائه شده جوابگوی مصرف کنندگان است یا نه.