سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید مشروطه – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد ایمنی – کارشناس نساجی

چکیده:

دراین تحقیق پنج نوع دندانه آزمایشگاهی و شش نوع دندانه صنعتی انتخاب شدند درابتدا نخ پشمی با دندانه های مختلف آزمایشگاهی و صنعتی با درصدهای متفاوت با روش پیش دندانه دندانه شده و سپس با روناس و قرمز دانه رنگرزی شده اند آزمایشات انجام شده برروی این نمونه ها شامل ثبات نوری شستشویی تناسیتی میزان بالا رفتن آب wicking و بعلاوه تصاویر میکروسکوپی SEM از برخی نمونه ها بوده است نتایج نشان دادندکه فرایند دندانه دادن سبب افزایش تناسیتی و کاهش میزان بالا رفتن آب می شود اکثرنمونه ها از ثبات شستشویی خوبی برخوردار بودند بجز کالاهای دندانه شده با آلومینیوم قلع و آهن و رنگرزی شده با رنگزای قرمز دانه که از ثبات شستشویی کمتری نسبتبه بقیه برخوردار بودند و درآزمایشات ثبات نوری بجز نمونه های دندانه شده با آلومینیوم و قلع بقیه از ثبات نوری خوبی برخوردار بودند درتصاویر میکروسکوپی نیز تغییرات کمی برروی سطح الیاف نشان داده شده است.