سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید بوذری – اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم- گروه زیست شناس
زهره قادریان –
محمد تقی کاردی – اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم- گروه زیست شناس
اردشیر طالبی –

چکیده:

آنالیز و بررسیDNAنمونه های کلینیکی امروزه برای تشخیص های پزشکی امری اجتناب ناپذیر است. تکنیک هایی که به منظور استخراج DNA به کار برده می شود منجر به تکثیر موثر و کار آمد DNA به وسیله روش های مولکولی نظیر PCR شده و باعث تشخیص های کلینیکی صحیح میگردد. در این تحقیق بهینه سازی روش استخراج DNA پاپیلوما ویروس از بافت های انسانی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد ۱۰۰ عدد نمونه های بافتی فیکس شده به وسیله فرمالین و قرار گرفته در بلوک های پارافینی ، ابتدا طبق مراحل و مدت زمان معین پارافین زدایی شد و سپس DNA پاپیلوما ویروس انسانی از آن استخراج گردید. نتایج حاصل نشان دهنده استخراج موفقیت آمیز DNA از بافت های آزمایش شده بود. با این روش می توان در کوتاهترین مدت DNA پاپیلوما ویروس و سایر ویروس هایDNAدار را از بافت های انسانی استخراج کرد.