سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد میرباقری – دانشیار مهندسی عمران، دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی صالحی موید – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پساب صنایع خودروسازی عمدتا ناشی از عملیات شستشو و رنگ بر روی خودرو و مراحل تولید شاسی می باشد که حاوی روغن و چربی، رنگینه ها، کرم، فسفات و دیگر آلاینده ها می باشد. در تحقیق حاضر، روش تصفیه بیولوژیکی لجن فعال از نوع هوادهی گسترده جهت حذف فلزات سنگین و بارآلودگی از پساب های صنعتی و فاضلاب بهداشتی جهت بهینه سازی روش تصفیه پساب صنایع خودروسازی در مقیاس پایلوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. جهت انجام آزمایشات پایلوت از فاضلاب طبیعی کارخانه خودروسازی بهمن استفاده شده است. عوامل موثر بر راندمان حذف بارآلودگی و فلزات سنگین نظیر غلظت توده بیولوژیکی pH,BOD, COD ,(MLVSS) در سیستم بیولوژیکی لجن فعال از نوع هوادهی گسترده از نسبت های مختلف اختلاط فاضلاب صنعتی به انسانی مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفت ه است. عملکرد سیستم فوق در بهترین شرایط حذف حدود ۹۰ درصد از بار آلودگی و ۶۵ درصد از فلزات سنگین موجود در پساب صنعتی بوده است. پس از تجزیه و تحلیل آزمایشات، نتیجه گیری گردید که حذف فلزات سنگین به روش بیولوژیکی امکان پذیر بوده و در صورت راهبری دقیق و علمی، تصفیه بیولوژیکی اختلاط فاضلاب صنعتی و انسانی با نسبت یک برای تصفیه پساب صنایع خودروسازی میسر می باشد.