سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرمان زارع بیدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگ
فرشاد اخلاقی – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق کامپوزیتهای آلومینیوم – گرافیت حاوی ۱۰ و ۲۰ درصد وزنی گرافیت از روش متالورژی پودر در جا تولید شدند. به این منظور از چهار سیکل متفاوت درجه حرارت – زمان برای فراوری مخلوط پودری آلومینیم – گرافیت استفاده شد و تاثیر هر کدا از سیکلهای مذکور بر توزیع اندازه ذرات پودری و درصد گرافیت در آنها مورد بررسی قرار گرفت. مخلوطهای پودری با درصد های متفاوت گرافیت و دانه بندیهای مختلف تحت عملیات متراکم سازی و سینترینگ قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که با بهینه سازی سیکل درجه حرارت – زمان می توان راندمان تولید پودر را افزایش داده و زمان فرایند را کاهش داد. همچنین مخلوطهای پودری با دانه بندی متوسط و درشت تراکم پذیری بهتری را از خود نشان می دهند.