سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصراله مقدم چرکری – دانشگاه تربیت مدرس
محمدشهرام معین – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
شقایق نادری – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روشهایHMM یک بعدی در بحث شناسایی گفتار که داده ها به صورت یک بعدی هستند، بسیار موفقیت آمیز بوده اند . استفاده ازHMM های یک بعدی در بحث شناساییچهره نیز نسب ت اً موفق بوده ، اما به دلیل دو بعدی بودن تصاویر، روشها ی دوبعدیHMMنتایج بهتری را نسبت به روشهای یک بعدی ارائه داده اند. با وجود این بدلیل پیچیدگیHMM دو بعدی، این روش برای شناسایی چهره به صورت بلادرنگ نسبت بهHMM یک بعدی دارای ضعف می باشد. در این مقاله روش جدیدی برای بهینه سازی شناسایی چهره توسطHMM ارائه شده و با سایر روشهای مشابه مبتنی بر HMM مقایسه گردیده است . روش جدید با کاربرد بلادرنگ کارآیی معادل یا بیشتر از روشهای قبلی داشته ( نرخ شناسایی بالای ۹۰ %) و پیچیدگی محاسباتی کمتری( دارد