سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید خالوزاده – گروه مهندسی برق- کنترل، دانشکده مهندسی برق دانشگاه نصیرالدین طوسی ت
سحر یزدانی –

چکیده:

در این مقاله رژیم دارویی بهینه ای برای شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان سینه مرحله IIB پیشنهاد می شود. برنامه ریزی دارویی بهینه ارائه شده بر اساس یافتن دوز دارویی و نیز زمان اعمال دارو بعنوان متغیرهای مسئله بهینه سازی است. در این تحقیق با استفاده از پارامترهای فارماکودینامیکی و فارماکوکینتیکی (PK/PD) داروی دکسوروبیسین، مدلهای فارماکوکینیتیکی و فارماکودینامیکی (PK/PD) دکسوروبیسین را یافته و با استفاده از این مدل ها دینامیک رشد سلول های سالم و سرطانی را در حضور دکسوروبیسین در بدن بدست می آوریم و سپس یک تابع هزینه که از مجموع دو تابع هزینه متفاوت تشکیل می شود، تعریف می کنیم و با توجه به شرایط خاص هر بیمار قیدهایی برای حداقل و حداکثر تعداد قابل قبول سلولهای سالم، در طول روند شیمی درمانی، تعیین می کنیم و با کمینه کردن تابع هزینه بر اساس این قیدها دوزهای دارویی و طول دوره های بهینه را بدست می آوریم.