سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشاد فرشچی تبریزی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
حمید مقدم دیمه – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

بحث در مورد انرژی های نو و تجدید پذیر موضوعی است که در دهه های اخیر، با توجه به پایان پذیر بودن منابع مصرفی متداول انرژی ، مورد توجه قرار گرفته است . در این میان انرژی خورشیدی ، از این نظر که نسبت به سایر منابع تجدید پذیر در بسیاری از مناطق به سهولت قابل دسترس می باش د ، به طور ویژه ای اهمیت پیدا کرده است . جمعکننده های مسطح یکی از ساده ترین و ارزان ترین ابزارهایی هستند که در سیستم های خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرند . از جمله پارامتر های مهم، زاویه ای است که این نوع جمع کننده ها با سطح افق به منظور افزایش دریافت انرژی می سازند . در این تحقیق، با بررسی تاثیر شیب جمع کننده بر میزان انرژی دریافت شده، زاویه بهینه ای که در آن بیشترین میزان انرژی دریافت میشود تعیین و رابطه ای برای محاسبه زاویه بهینه بر حسب عرض جغرافیایی و با توجه به کاربرد آن، ارائه شده است.