سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شبگرد – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز
گوهر رنجبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر

چکیده:

هدف این مقاله بهینه سازی زبری سطح (Ra) قطعه کار تنگستن کاربایدی (WC-10%Co) براساس پارامترهای ورودی فرایند EDM ( شدت جریان جرقه (I)، زمان روشنی پالس (Ti) با و بدون ارتعاشات التراسونیک ابزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد. در این تحقیق پس از انجام آزمایشات، ابتدا روابط حاکم بر پارامترهای ورودی و خروجی وسپس بهترین مقدار پارامترهای ورودی جهت بدست آوردن کمترین زبری سطح توسط الگوریتم ژنتیک بدست آمد ه است. ارزیابی نتایج این تحقیق نشان می دهد، الگوریتم ژنتیک، انتخاب دقیق و آسان پارامت رهای ورودی را میسر می سازد و بهترین سطوح پارامترهای ورودی را جهت دستیابی به زبری سطح مطلوب در ماشینکاری قطعات تنگستن کاربایدی به روش US/EDM و EDM ارائه میدهد، و بدین طریق به کاهش زبری سطح، زمان و هزینه های ماشینکاریکمک می کند.