سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین ایزانلو – شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
مهرداد قمری –
مسعود علیزاده –

چکیده:

افزایش توان موتور در راستای بهبود قابلیت رانندگی خودرو و در عین حال بهبود و یا حتی حفظ قابلیت های دیگر از جمله کیفیت استارت سرد، کیفیت دور آرام، میزان انتشار آلاینده ها و مصرف سوخت عمومًا مستلزم تغییر در چندین قسمت مختلف موتور می باشد . از اجزای مهم تأثیرگذار بر عملکرد مجموعه تغذیه موتور سوپاپ ها می باشند که با بهینه سازی پروفیل جابجایی و زمان بندی آنها یعنی فقط با تغییر میل بادامک می توان ضمن افزایش توان، کیفیت استارت سرد، دور آرام و دیگر مشخصه های عملکردی موتور را بهبود بخشید . در این مقاله سعی شده است به کمک یک نرم افزار شبیه سازی یک بعدی، موتور پیکان و مجموعه تغذیه آن شبیه سازی شود و در راستای افزایش بازده تنفسی موتور، پروفیل جابجایی و زمان بندی سوپاپ ها بهینه شود . در انتها نیز نتایج آزمایشگاهی و مزیت های پروفیل جابجایی و زمان بندی بهینه شده، پیش بینی شده است و با نتایج آزمایشگاهی حاصل از ساخت میل بادامک بهینه شده مقایسه می شود.