سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژده ترابی مقدم – کارشناسی ارشد مخابرات
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی خادمی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان مساوات – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل

چکیده:

شبکه های عصبی یکی از روشهای پرکاربرد در یادگیری سیستمهای هوشمند است که کارایی بسیار بالایی در یادگیری الگوهای آموزشی دارد . یکی از نکات مهم در استف اده ازاین شبکه ها، تعیین ساختار بهینه شبکه بمنظور دستیابی به خطای قابل قبول میباشد که کارایی شبکه را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار میدهد . در این مقاله الگوریتم ترکیبی بر پایه جستجوی ژنتیک، بمنطور تعیین ساختار بهینه شبکه پرسپترون معرفی شده است . الگوریتم پیش نهادی در آموزش مهارت دریافت توپ در رباتهای فوتبالیست مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از شبیه سازیها ارائه شده است.