سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرزاد بهزادی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرهاد رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی هوادریا – دستیار پژوهشی پژوهشکده هوادریا
محمدحسن کدیور – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق بهینه سازی یک بال کامپوزیتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک سریع (FGA) شرح داده شده است . تمام اجزاء بال مورد نظر شامل پوسته , ریب ها و اسپارها از جنس کامپوزیت های " شیشه / اپوکسی " و " کربن / اپوکسی " می باشند و در بهینه سازی شرکت داده شده اند . پارامترهای موثر در تعیین تابع هدف , وزن بال , تنش ایجاد شده در المانها و ماکزیمم جابجایی ایجاد شده در نوک بال می باشد . برای بالا بردن سرعت کار و همچنین جلوگیری از وارد شدن لایه گذاری های نامطلوب و ناخواسته , لایه چینی ها به صورت یک بانک در نظر گرفته شده اند و زوایای مورد استفاده به صفر و ۵۴ درجه محدود شده است . عوامل موثر در انتخاب نوع لایه گذاریها عواملی مانند تکنولوژی ساخت، مواد مورد استفاده ( پارچه ) و محدودیتهای استحکام بوده است . مدلسازی و آنالیزهای اجزاء محدود با استفاده از گروه نرم افزاری MSCصورت گرفته , که سهم زیادی در بالا بردن سرعت کار داشته است .