سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فدایی تهرانی – استادیار گروه ساخت و تولید دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان ایمانیان – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این تحقیق بهبود کیفیت سوح ماشینکاری شیمیایی شده ورق آلومینیوم ۱۰۲۵ با بهینه سازی شرایط حمام اچنت است که شامل دو قسمت می باشد. قسمت اول تاثیر تغییر اچنت مورد بررسی قرار گرفته است بدین صورت که پس از آماده سازی محیط اچنت های معرفی شده در مراجع اثر افزایش یک محلول کاهش دهنده ی سرعت خوردگی امینی بنام TEA در محیط های اسیدی و بازی مورد بررسی قرار گرفته است . در قسمت دوم به بررسی پارامتر های دما وغلظت بر کیفیت سطوح ماشینکاری شده پرداخته است. در نهایت شرایط حمام اچنت مناسب برای ماشینکاری الومینیوم ۱۰۲۵ بدست آمد که نتایج حاصله از اندازه گیری زبری سطوح و SEM بیانگر مناسب تر بودن حمام اچنت سایر مراجع است.