سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدصادق صفرزاده – دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه عل
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
داود مرادخانی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
مهدی اجاقی ایلخچی – مربی دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

بررسی شرایط بهینه سمانتاسیون کادمیم از محلول حاصل از لیچینگ اسیدی فیلتر کیک تصفیه الکترولیت روی شرکت ملی سرب و روی ایران در مرکز تحقیق و توسعه شرکت توسعه معادن روی ایران انجام گردید. این فیلتر کیک به عنوان ماده اولیه جهت بازیابی کادمیم استفاده می شود باتوجه به نیکل بالای موجود در فیلتر کیکهای کارخانجات داخلی و حل شدن آن به همراه کادمیم در مرحله لیچینگ اسیدی به دست اوردن اسفنج کادمیم با حداقل نیکل امر بسیار مهمی است اما رسوب همزمان روی به دلیل حذف اسان در مراحل بعدی مشکل زا نیست. دراین پژوهش اثرات مقدار پودر روی زمان سرعت هم زدن، PH اولیه محلول، درجه حرارت ودانه بندی پودر روی در سمانتاسیون کادمیم مطالعه گردیده و شرایط بهینه سمانتاسیون بیشینه کادمیم و کمینه نیکل استخراج گردید.