سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق صفرزاده – دانشکده مهندسی مواد و متالورژِی، دانشگاه علم و صنعت ایران و مرکز تحق
محمد شیخ شاب بافقی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژِی، دانشگاه علم و صنعت ایران و مرکز تحق
داود مرادخانی – دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان-
حکمت رضوی زاده – دانشکده مهندسی مواد و متالورژِی، دانشگاه علم و صنعت ایران و مرکز تحق

چکیده:

سمانتاسیون کادمیم از محلول حاصل از لیچینگ اسیدی فیلتر کیک تصفیه الکترولیت روی شرکت ملی سرب و روی ایران در مرکز تحقیق و توسعه شرکت توسعه معادن روی ایران انجام گردید. از این فیلتر کیک به عنوان ماده اولیه جهت بازیابی کادمیم استفاده می شود. با توجه به نیکل بالای موجود در فیلتر کیک های کارخانجات داخلی و حل شدن آن به همراه کادمیم در مرحله لیچینگ اسیدی، به دست آوردن اسفنج کادمیم با کمترین مقدار نیکل امر بسیار مهمی است، اما رسوب همزمان روی به دلیل حذف آسان در مراحل بعدی مشکل زا نیست. در این پژوهش اثرات مقدار پودر روی، زمان، سرعت همزدن، pH اولیه محلول، درجه حرارت و دانه بندی پودر روی در سمانتاسیون کادمیم مطالعه و شرایط سمانتاسیون بیشینه کادمیم و کمینه نیکل تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در صورت انتخاب مقدار پودر روی به میزان ۱/۲ برابر مقدار استوکیومتری، زمان ۵ دقیقه و دمای ۴۵ درجه سانتیگراد، اسفنج به دست آمده خالص تر خواهد بود.