سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امین حیدرپور – کارشناسی ارشد سازه، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله،الگوریتمی برای بهینه سازی سپرهای بتنی مهاردار و بدون مهار، معرفی می کند. برای این منظور،یک برنامة کامپیوتری خاص،نوشته شده است که در آن برای برآورد فشار جانبی خاک با روشهای کولمب، رانکین و یا گوه ها استفاده می شود. خاکریز نیز می تواند همگن ویا لایه بندی شده باشد. همچنین سطح خاکریز می تواند افقی و یا شیبدار در نظر گرفته شود. اثر انواع سر بار ها، اثر فشار هیدرواستاتیکی یا فشار تراوش آب و همچنین اثربارگذاری ناشی از زلزله در برآورد فشار جانبی خاک منظور گردیده است. پارامترهای ورودی شامل ارتفاع دیوار، شیب خاکریز در دوطرف سپر، خواص ژئوتکنیکی خاک دو طرف سپر وهمچنین خواص بتن وفولاد نظیر مقاومت و وزن مخصوص می باشد. ملاحظات پایداری سازه ای در مقابل لنگر خمشی ونیروی برشی ونیز ملاحظات پایداری ژئوتکنیکی مننظور میگردد. در فرآیند بهینه سازی، از توابع هدف وزن وهزینه استفاده شده است. ارزش ساخت بتن و آرماتور وهمچنین ارزش واحد قالب بندی هم، به عنوان پارامترهای ورودی به برنامه داده شده است. در روند بهینه سازی، هندسة دیوار بهینه شده وبا مقادیر توصیه شده مقایسه می گردد. میتوان نشان داد که بهینه سازی سپرهای بتنی مهاردار وبدون مهار، می تواند مقادیر هزینه ویا وزن را کاهش دهد