سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اردوان عوض دوانی – کارشناس ارشد سازه
مهرزاد بهزادی – کارشناس ارشد مکانیک
ایرج رجبی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

با توجه به اینکه کشور ایران دارای منابع غنی نفت و گاز می باشد. برای استخراج این منابع از بستر دریا نیاز به احداث و بکارگیری سکوهای دریایی می باشد. لذا طراحی بهینه این سکوها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. سکوهای دریایی زیادی در صنایع دریایی و اکتشافات منابع در زیر آب دارند. با در نظر گرفتن پارامترهایی مانن خواص فیزیکی، وزن و جنس مصالح مصرفی، هندسه سازه مورد نظر حتی منظور نمودن پارامترهای وابسته به شرایط محیطی و زمان و انتخاب بهینه آنها می توان عوامل مخربی چون خستگی، خوردگی و غیره که تاثیر زیادی در کاهش طول عمر مفید سکوهای دریایی دارند را به حد چشمگیری کاهش داد.