سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا عباسی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سکوهای دریایی از جمله سازه هایی هستند که در کشور ما دارای اهمیت و کاربرد گسترده ای می باشند. و به دلیل کاربرد بسیار زیاد، در حجم بالایی طراحی و ساخته می شوند. نیروی غالب دینامیکی اعمال شده بر این سکوها نیروی زلزله است و تنشهای ناشی از سایر نیروهای دینامیکی نظیر باد، جریانهای دریایی و امواج در مقابل تنشهای ناشی از نیروی مزبورناچیز و قابل صرف نظر کردن است. از طرف دیگر، در سالهای اخیر روشهایی در علم بهینه سازی وارد شده است که با بهره گرفتن از فرآیندهای طبیعی و طبیعت جانداران ابداع گردیده اند. از جمله این روشها می توان به الگوریتم مهاجرت مورچه ها اشاره نمود. مبنای الگوریتم مهاجرت مورچه ها بر رفتار وقاعی مورچه ها در یافتن کوتاهترین مسیر بین لانه و منبع غذا استوار است. مسائل بهینه سازی به دو صورت گسسته و پیوسته مطرح می شوند که بهینه سازی سازه های اسکلتی غالبا به صورت گسسته انجام می گردد. در این مقاله از روش الگوریتم مهاجرت مورچه ها جهت بهینه سازی سکوهای دریایی شابلونی استفاده شده است. وزن سکو به عنوان تابع هدف مساله ی بهینه سازی انتخاب گردیده است. قیدهایی که در طی فرآیند بهینه سازی کنترل می گردند عبارتند از : قید تنش، قید تغییرمکان و قید فرکانس. در قید تنش، تنش های حداکثر کششی و فشاری در اعضای سکو کنترل می گردد. این مقادیر نباید از تنش های مجاز بالاتر رود. در بررسی قید تغییر مکان، تغییر مکان حداکثر سکو در بالاترین نقطه نباید از مقدار مجاز بیشتر شود و در قید فرکانس نیز فرکانس های سازه به مقادیر مشخصی که فرکانسهای غالب زمین لرزه می باشند، محدود می شوند. متغیرهای بهینه سازی سطح مقطع لوله ها هستند که از یک جدول مقاطع لوله ای شکل استاندارد استخراج شده اند.