سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هانیه خدایی – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
بابک امیدوار – استادیار و مدیر گروه مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست دانشگاه ت
کامران امامی – دکتری عمران

چکیده:

امروزه اهمیت سیستم‌های پیش‌بینی و هشدار سیلاب، به عنوان یکی از کارآمدترین اقدامات غیر سازه‌ای ثابت شده است. این سیستم‌ها کم هزینه بوده و زمان پیاده‌سازی آنها نسبتا کم می‌باشد. مسئله‌ای که در رابطه با سیستم‌های پیش‌بینی و هشدار سیلاب وجود دارد، این است که در اغلب پروژه های پیش بینی و هشدار سیلاب کارکردهای اصلی سیستم فراموش می شود. بعلاوه این سیستم‌ها برای رودخانه‌های مختلف و شرایط‌ اقلیمی و جغرافیایی متفاوت، به شیوه های متفاوتی پیاده می شوند. با نگاهی سیستماتیک به نحوه عملکرد سیستم پیش بینی و هشدار سیلاب و کارکردهایجز سیستمهای مربوط به آن می‌توان کارکردهای کلیدی موثر تر سیستم را استخراج کرد. حوضه آبریز گلابدره و دربند از جمله مناطق سیلخیز و پرریسک بوده که سیلابهای آن، بخصوص خسارات و تلفات سیلاب سال ۱۳۶۶ بیانگر آسیب پذیر بودن منطقه می باشد. در این مقاله بر اساس تکنیک مهندسی ارزش، کارکردهای سیستم پیش بینی و هشدار سیلاب تحلیل شده و با دیدگاه کارکردگرایانه، نمودار تحلیل سیستماتیک کارکردها و روند بررسی سیستم پیش بینی و هشدار سیلاب در جهت تعیین کارکردهای اصلی رسم شده است. در نهایت با استفاده از نمودار جامع تحلیل سیستماتیک کارکردها، کارکردهای اصلی و کلیدی در حوضه آبریز گلابدره و دربند ارائه شده است. در این راستا دو کارکرد اصلی تهیه نظامنامه سیلاب و اطلاع رسانی به عنوان کارکردهای کلیدی سیستم مطرح می شود.