سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی افشار – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد محجوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

طراحی بهینه سیستم انتقال از موضوعات مهمی است که امروزه صنعت آب با آن روبرو است. در این تحقیق مساله طراحی بهینه قطر و ضخامت لوله های سیستم انتقال با استفاده از روش بهینه سازی ریاضی بگونه ای که توقف ناگهانی پمپ به بروز پدیده جدایی ستون آب منجر نشود مدنظر قرار گرفته است. همچنین قآبلیت روش موردنظر، بررسی و ارزیآبی شده است. برای شبیه سازی جریان گذرا از روش خطوط مشخصه که دارای قآبلیت بالایی در حل اینگونه مسائل است استفاده شده است. مسئله طراحی بهینه سیستم انتقال همانگونه که از طبیعت آن مشخص ایت مسئله ای مقید است که حل آن نیازمند استفاده از روشهای بهینه سازی مقید است در این تحقیق از روشی نامقید برای طراحی بهینه سیستم انتقال استفاده شده که این امر نیازمند تبدیل مسئله مقید مورد نظر به مسئله ای نامقید است در این مقاله از توآبع جریمه خارجی بعنوان روشی برای تبدیل مسئله اصلی مقید به مسئله ای نامقید استفاده شده است. مسئله نامقید حاصل با استفاده ازروش بهینه سازی ریاضی حل شده و کارایی روش با حل یک مثال عددی بررسی شده است.