سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی یحیی آبادی – کارشناسی ارشد برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، دانشکده برق
بهروز وحیدی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانش
محسن مصلائی – کارشناس ارشد برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، دانشکده برق
مهدی اسدیان – کارشناسی ارشد برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، دانشکده برق

چکیده:

برخورد مستقیم صاعقه به موشک و سکوی پرتاب ماهواره موجب تخریب بسیاری از تجهیزات گران قیمت خواهد شد، بنابراین در این سکوها از سیستم حفاظت در برابر صاعقه استفاده می شود. این سیستم باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که احتمال برخورد مستقیم صاعقه به سکو حداقل گردد. محاسبه و آنالیز احتمال برخورد مستقیم صاعقه به سکوی پرتاب در راستای کاهش این احتمال یکی از مشکلات کلیدی در طراحی سیستم های حفاظتی است. در این مقاله یک مدل آنالیز عددی مبتنی بر روش بارهای فرضی (Charge Simulation Method) برای محاسبه احتمال فرار صاعقه از سیستم حفاظتی و برخورد مستقیم آن به سکوی پرتاب پیشنهاد شده است. صاعقه، سیستم حفاظتی، موشک و سکوی پرتاب ماهواره با در نظر گرفتن اثر زمین شبیه سازی شده اند و میدان الکتریکی در فضای اطراف لیدر صاعقه محاسبه شده است. مسیر انتشار صاعقه تعیین گردیده و محدوده جریان صاعقه برخورد کننده به سکوی پرتاب بدست آمده است. سپس احتمال برخورد صاعقه به سکو محاسبه شده است. در نهایت شکل و ابعاد بهینه برای سیستم حفاظتی به نحوی به دست آمده است که احتمال برخورد صاعقه به سکو حداقل گردد.