سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد علی اکبریان – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مراحل انجام این تحقیق به این صورت است که ابتدا یک مدلسازی عددی بوسیله نرم افزار UDEC از مجموعه مغار نیروگاه سد کارون ۳ انجام می گیرد. سپس با استفاده از نتایج رفتار سنجی و انجام آنالیز برگشتی، پارامترهای مورد استفاده در مدل بدست می آیند. پس از آن پایداری فضای زیر زمینی مغار نیروگاه ، و اطراف آن با معیار مور – کولمب و روش کرنش مستقیم بررسی می گردد. در انتها به بررسی امکان بهینه سازی میل مهارها و پایداری فضا در آن صورت پرداخته خواهد شد.