سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسین شاعری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد و متالوژی – دانشگاه ع
سعید شبستری – استاد ء دانشکده مهندسی و علم مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن ثقفیان – استادیار ء دانشکده مهندسی و علم مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

فولاد Fmu-29 حاوی ۰/۴-۰/۳ در صد کربن و ۸-۶ درصد کرم میباشد و با توجه به شرایط کاری بایستیاز مقاومت به سایش و ضربه بالایی برخوردار باشد.لذا سیکل عملیات حرارتی باید به گونه ای طراحی گردد تا تلفیق مناسبی از این خواص بدست آید.در این پژوهش اثر عملیات حرارتی بازپخت شوکه کردن وبرگشت دادن در شراسط مختلف بر ساختار و خواص بررسی شده است این آلیاژ در حالت ریختگی شوک پذیری و مقاومت به ضربه بسیار پایین و سختی نسبتا بالایی دارد لذا جهت سنگ زنی و تمیز کاری این قطعات نیاز به عملیات بازپخت میباشد.دراین پژوهش مشخص شد که عملیات بازپخت تاثیر محسوسی بر خواص نهایی این آلیاژ ندارد لذا درصورت وجود امکان تمیزکاری بعد از شوکه کردن وبرگشت دادن میتوان این سیکل را حذف کرد و هزینه تولید را کاهش داد.باتوجه به اینکه این آلیاژ سختی پذیری بالایی دارد درنتیجه استفاده از محیطهای سرد کننده با قدرت سرد کنندگی بالاتر از هوا (آب و روغن) تاثیر چندانی بر خواص نهایی ندارد.با افزایش دمای برگشت دادن آستنیت باقیمانده درساختار کاهش یافته ودرنتیجه خواص سایشی افزایش و احتمال شکست کاهش میابد.