سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی نجار – دانشگاه صنعتی شاهرود – گروه برق ، شرکت منیران – گروه توزیع
علی اکبر قره ویسی – دانشگاه باهنر کرمان – گروه برق
محمدعلی صدرنیا – دانشگاه صنعتی شاهرود – گروه برق
عباد… کامیاب – شرکت برق منطقه ای خراسان – معاونت بهره برداری

چکیده:

سیستم قدرت در هر کشور سرمایه زیادی از بودجة کشور را به خود اختصاص می دهد . بهره برداری ناصحیح از سیستم قدرت در بخشهای تولید، انتقال و توزیع سبب به هدر رفتن سرمایه زیادی است و بهره برداری بهینه و علمی از شبکة قدرت امری واجب بشمار می رود . کاربرد ادوات FACTSدر شبکة انتقال کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا، ژاپن، چین، اندونزی، برزیل و … به بهره برداری بهینه و درست از شبکه انتقال برق در این کشورها منجر شده و ثمرات و فواید فراوانی بدنبال داشته است . در این مقاله تمام کاربردهایی که ادوات FACTS در شبکة خراسان می توانند داشته باشند بررسی می شود . یکی از این کاربردها میرا کردن نوسانات توان خط علی آباد – اسفراین و دیگری توسعه و طراحی بهینه شبکه انتقال خراسان توسط ادوات FACTS است . بررسی اقتصادی نهایی نشان می دهد که ادوات FACTS به میزان زیادی باعث صرفه جویی اقتصادی می شوند و شبیه سازی و بررسی فنی هم نشان می دهد که فوایدی فراوانی در افزایش امنیت شبکه و قابلیت اطیمنان آن دارند .