سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد غلامی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
صادق جمالی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
سید علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله بهینه سازی یک شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم جایابی بهینه پستها در مراکز ثقل بارهایشان مد نظر می باشد . در مقاله های ارائه شده در زمینه بهینه سازی و
طراحی شبکه های توز یع، روش تخصیص بارها به پستها اغلب بر اساس کمترین فاصله بین بار و پست می باشد . این نوع تخصیص بار در طراحی بدون در نظر گرفتن مقدار بار و ظرفیت پست ممکن است باعث شود تا با تکمیل ظرفیت پستها، برخی از بارهای بزرگ که در فاصله دورتر قرار دارند تغدیه نشوند و همچن ین ممکن است از پستهای با ظرفیت بالا استفاده بهینه نشود . اما در این مقاله علاوه بر پارامتر کمترین فاصله (min(d)) ، سه پارامتر دیگر( min(d / S) ) و min(d / P) و (min(d 2 .P3) که ترکیبی از فاصله پست و بار، ظرفیت پست و مقدار بار می باشند نیز در نظر گرفته می شود. نتایج نشان خواهند داد که استفاده از دو روش min(d / P) و min(d 2 .P3) ترکیب های بهینه تری نسبت به روش معمول min(d) ارائه می دهند . همچنین نشان داده می شود که با استفا ده از بهینه سازی مکان پستهای موجود و قرار دادن آنها در مراکز ثقل بارهای متصل به آنها، ضریب بازدهی پستها افزایش می یابد . در پایان مسیر فیدر فشار ضعیف رسم شده و نشان داده می شود که افت ولتاژ و تلفات در محدوده مجاز می باشند.