سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی وطنی – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه مهندسی شیمی
اسماعیل علیزاده – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

یک نرم افزار جدید برای شبیه سازی و بهینه سازی شبکه های تغذیه و توزیع گاز، توسعه داده شده است . برای حل شبکه گاز، روش موازنه فشار مورد استفاده قرار گرفته است . شبکه گاز مورد نظر، شبکه ای با مقدار مصرف مشخص در مصرف کننده ها و فشار مشخص در منابع و در حالت پایدار می باشد . همچنین توپولوژی شبکه و فاصله بین گره ها معین می باشد . برای مدلسازی جریان در هر لوله، امکان استفاده از معادلات مختلف جریان وجود دارد . در بهینه سازی شبکه، هدف تعیین قطر بهینه برای هر لوله، از بین یک مجموعه مشخص از لوله ها می باشد، به نحوی که شبکه کمترین هزینه را داشته باشد و در عین حال فشار در مصرف کننده ها از حد مجاز کمتر نشود . در صورت نیاز،می توان وزن، هزینه و یا طول – قطر شبکه را مینیمم نمود . برای این منظور از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است . برای اعمال محدودیت فشار، استراتژی حذف جوابهای غیر مجاز به کار رفته است . تابع هدف، همان تابع هزینه در نظر گرفته شده و محدودیت فشار در آن تاثیر داده شده است . تاثیر جمعیت و سرعت جهش بر بهینه سازی مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر بهینه بدست آمده است . در نهایت با استفاده از بهترین سرعت جهش، شبکه ای واقعی بهینه سازی شده است . نتایج حاصل نشان می دهد استفاده از روش حاضر نسبت به روشهای پیشین، هزینه کمتری برای شبکه بدست می آورد و جواب به شرایط بهینه نزدیک تر می باشد