سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی وطنی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه شیمی
هادی رحمانی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه شیمی
اسماعیل علیزاده – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه شیمی
محمود ناظری – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه شیمی

چکیده:

یک نرم افزار جدید برای شبیه سازی و بهینه سازی شبکه های تغذیه و توزیع گاز، توسعه داده شده است. برای حل شبکه گاز، روش موازنه فشار مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه گاز مورد نظر، شبکه ای با مقدار مصرف مشخص در مصرف کننده ها و فشار مشخص در منابع و در حالت پایدار می باشد. ه مچنین توپولوژی شبکه و فاصله بین گره ها معین می باشد. برای مدلسازی جریان در هر لوله، امکان استفاده از معادلات مختلف جریان وجود دارد. در بهینه سازی شبکه، هدف تعیین قطر بهینه برای هر لوله، از بین یک مجموعه مشخص از لوله ها می باشد، به نحوی که شبکه کمترین هزینه را داشته باشد و در عین حال فشار در مصرف کننده ها از حد مجاز کمتر نشود. در صورت نیاز، می توان وزن، هزینه ویا طول- قطر شبکه را مینیمم نمود. برای این منظور از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. برای اعمال محدودیت فشار، استراتژی حذف جوابهای غیرمجاز به کار رفته است. تابع هدف، همان تابع هزینه در نظر گرفته شده و محدودیت فشار در آن تأثیر داده شده است. تأثیر جمعیت و سرعت جهت بر بهینه سازی مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر بهینه بدست آمده است. در نهایت با استفاده از بهترین سرعت جهت، شبه ای واقعی بهینه سازی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد استفاده از روش حاضر نسبت به روشهای پیشین، هزینه کمتری برای شبکه بدست می آورد و جواب به شرایط بهینه نزدیک تر می باشد.