سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد شالباف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور وفادوست – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا شالباف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بازشناسی چهره امروزه کاربردهای گوناگونی یافته و بدلیل اهمیت این موضوع ، روشهای مختلفی برای آن پیشنهاد شده است . ما در این مقاله از FLD بهمراه شبکه های عصبی RBF برای بازشناسی چهره استفاده کرده ایم . بدین ترتیب که در ابتدا به کمک شیوه FLD بردار ویژگی استخراج شده و سپس این ویژگیها به عنوان بردار ورودی شبکه در نظر گرفته شده اند . ودرنهایت بمنظور طبقه بندی از شبکه های عصبی RBF استفاده کرده ایم . ما در این مقاله شیوه جدیدی بمنظور تعیین پارامترهای اولیه شبکه های عصبی RBF با استفاده از جداسازی داده های ورودی قبل از شروع یادگیری ارائه داده ایم . سپس پس از تنظیم مناسب پارامترهای شبکه برای داده های YALE الگوریتم یادگیری پس انتشار را جهت آموزش شبکه RBF مورد استفاده قرار داده ایم . ما روش پیشنهادی خود را روی داده های YALE که نسبت به داده های مختلف از جمله ORL برتری نسبی دارد ، آزموده ایم . نتایج حاصل از این روش نرخ بازشناخت %٩٧,٣ را نشان می دهد .