سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهروز زارعی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرشید بابااکبری – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
عظیم زارعی – دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در حال حاضر پیچیدگی و پویایی روزافزون سیستمهای تولیدی، کاربرد مدلهای تحلیلی را در ارزیابی و تصمیم گیری آنها با محدودیتهای قابل توجهی روبه رو نموده است . لذا استفاده ازشبیه سازی کامپیوتری به عنوان ابزاری که قابلیت گسترده ای در فرموله نمودن سیستمهای فوق دارد، به طور وسیع مورد استقبال قرار گرفته است . با وجود این، ارائه بهترین راه حل همواره یکی از چالشهای اصلی این حوزه می باشد . بهینه سازی شبیه سازی پاسخی به این چالش است . در این راستا، مقاله حاضر به چگونگی پیاده سازی الگوریتم SA در بهینه سازی شبیه سازی مساله تعیین ظرفیت مناسب انبارهای میانگیر خط تولید می پردازد. در این خصوص پس از تلفیق مفهومی رویکرد SA و شبیه سازی، نرم افزاری برای اجرای آن طراحی و تهیه شده است و به کمک آن حالات مختلف سیستم آزمایش گردید. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از آزمایشها، به خوبی دلالت بر کارآمدی پیاده سازی SA در شبیه سازی این گونه سیستم ها دارد.