سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – دانشیار گروه فراوری مواد معدنی
محمدرضا کیخائی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن
سیدمحمدجواد کلینی – دکترای فراوری مواد معدنی

چکیده:

فرایند استخراج با حلال گالیم از محلول بایر کارخانه تولید آلومینای جاجرم با استفاده از kelex100 به عنوان استخراج کننده بررسی گردید. روش طراحی آزمایش تاگوچی به منظور بهینه سازی فاکتور جدایش گالیم و آلومینیوم استفاده شد. دما برابر ۶۵ درجه سانتی گراد نسبت حجمی فاز آبی به الی برابر ۳ ، زمان فرایند برابر ۶۰ دقیقه و ترکیب فازی آلی بهینه حاوی ۱۵ درصد حجمی kelex 100 و ۵ درصد حجمی ایزودکانول در کروزین بعنوان شرایط بهینه فرایند انتخاب شد دراین شرایط ۷۰% گالیم و ۰/۳% آلومینیوم استخراج شد ه و مقدار فاکتور جدایش برابر با ۱۲۰۰ بدست آمد.