سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد زمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدگروهمهندسی مواددانشکده فنی مهندسی دانشگاه تر
تقی شهرابی فراهانی – دانشیار
علی یزدیان – استادیار
محمود علی اف خضرایی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروهمهندسی مواددانشکده فنی مهندسی دانشگاه تر

چکیده:

یکی از روشهای معمول برای حفاظت از خوردگی سازه های مغروق در اب دریا اعمال حفاظت کاتدی می باشد با اعمال این روش واکنشهای احیا اب و اکسیژن فعال شده و PH سطح افزایش می یابد بدین ترتیب شرایط مساعد برای تشکیل رسوبات اراگونیت برسطح سازه فراهم می گردد دراین پروژه مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تشکیل رسوبات کلکریوس شامل غلظت Mg+2,Ca+2 درجه حرارت، و میزان تلاطم محیط بصورت همزمان با استفاده از روش اماری تاگوچی مورد انالیز قرارگرفت همچنین تاثیر تشکیل رسوبات CaCO3 و رسوبات غنی از منیزیم بر کاهش مقادیر جریان حفاظتی مورد نیاز در شرایط مختلف مورد بررسی قرارگرفت. برای شناسایی تاثیر تشکیل این رسوبات بر کاهش مقدار جریان حفاظتی نهایی و همچنین مقدار پوشانندگی سطح توسط این رسوبات از روش کورنوامپرومتری و C HF استفاده گردیده است و همچنین با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM ونوع رسوبات تشکیل شده مشخص گردید با استفاده از انالیز XRD بررسی دقیقی از فازهای مختلف موجود در رسوبات تشکیل شده بعمل آمد.