سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدیار حسینی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ، صنایع غذایی ، دانشگاه ارومیه
محمود رضازاده باری – استادیار گروه صنایع غذایی ، دانشگاه ارومیه
محمد علیزاده خالد آباد – استادیار گروه صنایع غذایی ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

این تحقیق با استفاده از تفاله سیب کارخانه آبمیوه گیری شهداب ارومیه و قارچ آسپرژیلوس نایجر سویه CA جهت بهینه سازی شرایط تولید اسید سیتریک به روش تخمیری بستر جامد با طرح جدیدی از فرمانتور که در دانشگاه ارومیه ساخته شد ، صورت گرفت . افزایش تولید اسید سیتریک به عوامل متعددی بستگی دارد و مهمترین آنها در این تحقیق که مورد استفاده قرار گرفت را می توان به میزان درصد رطوبت تفاله( w/w) ، مدت زمان تخمیر (ساعت) ، میزان هوادهی(l/min) ، درصد ازت (w/w) و فاصله صفحات فرمانتور(cm) اشاره کرد و پارامترهایی را همچون متانل (v/w) ، دمای مناسب طی دوره تخمیر (C)، اندازه ذرات سوبسترا ، تعداد اسپورها و pH را با اعمال شرایط بهینه که در تحقیقهای قبلی اثبات شده است ، لحاظ گردید . در طی عملیات بهینه سازی ، از روش Simplex استفاده شد . نتایج حاصل از این تحقیق با توجه به جنبه صنعتی و اقتصادی نشان داد که حداکثر تولید اسید سیتریک (گرم اسید در کیلوگرم تفاله خشک) توسط آسپرژیلوس نایجر در رطوبت ۸۰ درصد (w/w) ، مدت زمان تخمیر ۹۳/۳ ساعت ، میزان هوادهی ۱/۲ لیتر در دقیقه ، منبع ازت (سولفات آمونیم) ۰/۱۹% (w/w) و فاصله صفحات فرمانتور cm7/4 تا حداکثر ۱۵۹/۱۵ بدست می آید .