سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده هنر،یزد

چکیده:

مطالعه موجود به بررسی قابلیت استفاده از رنگینه طبیعی پوست پیاز برروی پارچه نایلونی ۱۰۰% برای ایجاد شیدهای مناسب با استفاده از دندانه های مختلف و PH های اسیدی تا قلیایی در راستای این مطالعه تحقیقی انجام شده است در اجرای این روند نمونه پارچه های نایلون ۱۰۰% پس از شستشو با هدف کسب شیدهای مختلف و با ثبات در حضور دندانه های مختلف و شرایط رنگرزی گوناگون با استفاده از رنگینه طبیعی پوست پیاز بصورت جداگانه دردماهای ۷۰ و ۱۰۰ و ۱۳۰ درجه سانتی گراد با دامنه های PH های مختلف ۳ و ۴، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ و ۹ و ۱۰ د رحضور دندانه های زاج سفید سولفات مضاعف الومینیم و پتاسیم زاج سبز سولفات اهن و همچنین بدون دندانه تحت عملیات رنگرزی قرارگرفتند. در پایان میزان رمق کشی نمونه های رنگرزی شده در شرایط مختلف ثبات نوری شستشویی و مولفه های CIE Lab نمونه های عمل شده مورد ارزیابی قرارگرفت بطوریکه مشخص گردید استفاده از دندانه های الومینیم و اهن سبب بهبود رنگپذیری و همچنین تغییرات در شید بوجود امده می شود.