سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر صمدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
سهیلا یغمایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
ویدا مقصودی – دانشگاه صنعتی شریف، مرکز تحقیقات بیوشیمی و محیط زیست
زهرا قبادی‌نژاد – دانشگاه صنعتی شیف، مرکز تحقیقات بیوشیمی و محیط زیست

چکیده:

استفاده از روش افزایش بیولوژیکی یک روش مناسب و اقتصادی جهت بالا بردن راندمان سیستم‌های تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی می‌باشد. در این تحقیق شرایط بهینه جهت عملکرد میکروارگانیسم‌های خو گرفته با پساب صنایع لبنیاتی که در تحقیق قبلی ]۱[ بدست آمده‌اند تعیین گشته و نتایج زیر حاصل شدند: دمای مناسب برای سیستم C 35-30 می‌باشد و کاهش آن تا۲۰درجه سانتیگراد و افزایش آن تا ۴۰ درجه سانتیگراد به ترتیب کاهش ۲۰% و ۱۳% در عملکرد سیستم دارد. pH مناسب برای پساب ورودی ۱۱-۱۰ می‌باشد و کاهش آن تا ۷ باعث تأخیر و افزایش زمان ماند هیدرولیکی سیستم می‌شود. میزان COD اولیه پساب تأثیر بسزایی بر عملکرد سیستم دارد و به طور مثال افزایش COD از ۳۰۰۰mgl-1 به ۶۰۰۰mgl-1 باعث ۲۸، افت در عملکرد سیستم‌ می‌شود. فاکتور مهم دیگر هوادهی می‌باشد که مقدار بهینه آن ۱۵۰rpm تعیین شد و افزایش آن تا ۲۰۰rpm تأثیر خیلی کمی بر فعالیت میکروبی دارد که به صرفه نیست. شیمیایی و قیمت رو به تزاید آنها، مجددا استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی مطرح شده است. در این مقاله سعی شده است ضمن مرور اثرات احتمالی نامطلوب مصرف کودهای شیمیایی، مزایای مصرف کودهای بیولوژیک بیان شود.