سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوذر کاویانی – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی شیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد
فرهاد شهرکی – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، استادیار گروه مهندسی شیمی
مهدی نجف پور – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی شیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق ا ز رو ش الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی شرایط عملیات واح د در فرآیندهای شیمیایی استفاده می شو د. در این مقاله ابتدا به مفاهیم اساسی که در الگوریتم ژنتیک استفاده می شود، پرداخته می شو د. همچنین روش های ی برای بهتر کردن عملکرد بسترهای سیال بیان می گرد د. همچنین در این زمینه نیز مثالهایی برای مساله سنتر با استفاده از حل های تکراری ارائه می گردد. بسترهای سنتز باید قادر به تهیه هر نوع محلول و با هر غلظت به صرفه اقتصادی باشد هر کدام از این محلول ها بوسیله الگوریتم ژنتیک در محدوده فشار عملیاتی هر مرحله از واحد تقطیر بهینه سازی می شود . این نتایج بای ستی با نتایج قبلی که در مراحل سنتز اولیه شناخته شده اند تطابق داشته باشد . لذا از الگوریتم ژنتیکی بعنوان یک راه حل کاربردی برای مسایل بهینه سازی عمومی
و تعیین شرایط بهینه عملیاتی در مسیر جریانهای فرآیند می توان استفاده نمود.